Romania Sociala logo
Menu

Interviu cu Flavius Mihalache – Mediul rural între 1990 și 2020. Transformări și decalaje

autor:   28 December 2020  

Horia Mihai

Flavius Mihalache, cercetător științific III în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții (Academia Română), doctor în sociologie din 2013 și expert în cercetarea mediului rural din România publică în anul 2020 cu volumul „Mediul Rural între 1990 şi 2020 Transformări şi Decalaje”.

Cartea reprezintă una dintre cele mai elocvente lucrări pe tema mediului rural românesc. Prin analiza nuanțată a evoluției vieții satului pe parcursul ultimilor 30 de ani, autorul pictează un tablou atotcuprinzător care surprinde eterogenitatea contextelor regăsite în tranziția post-comunistă a mediului rural.

Încă de la primul volum autorul reușete să cuprindă o vastă înțelegere rezultată din ani de studiu dedicați satului românesc și a dificultăților cu care acesta s-a confruntat în parcursul său contemporan. Cartea include atât situațiile ideale cât și pe cele nefericite, creând astfel o speranță în privința comunităților aflate într-un stadiu intermediar, despre care aflăm că pot varia considerabil în reușite, viitorul lor fiind încă indecis.

Interviu cu SC III Flavius Mihalache, autorul volumului:

  • În primul rând, vă felicit pentru apariția volumului! Ce anume v-a motivat să abordaţi această temă?
  • Carte este, întru-un fel, continuare tezei de doctorat pe care am susținut-o cu ceva ani înurmă la Universitatea din București, sintetizând preocupările mele din ultimii ani dinzona sociologiei rurale.După 1990, procesele de transformare a ruralului au condus, înainte de toate, cătrecreșterea diferențierii, către eterogenizarea a ceea ce numim lumea satului. În momentulde față, ruralul nu poate fi înțeles pe baza unui model general, ci trebuie privit ca o sumăde contexte socio-demografice și economice distincte. Cartea încearcă să ofere operspectivă specifică asupra acestui proces de transformare prin diferențiere a ruralului,prin sublinierea nevoii de articulare a unei perspective care analizează diferențierealumii rurale.
Flavius Mihalache
  • Care sunt principalele trei piedici de care s-a lovit dezvoltarea mediului rural dinRomânia ultimilor 30 de ani?
  • Dacă ne referim la dezvoltare ca la un rezultat al demersurilor factorilor din zonaadministrativă, cred că principalele obstacole au ținut de precaritatea resurselor publicedestinate susținerii modernizării ruralului (prin aceasta înțeleg, în special, dezvoltareainfrastructurii edilitare la sate și susținerea diversificării economiei rurale), dedirecționare discutabilă a sumelor disponibile prin diverse programe publice, fapt care adus fie către asumarea unor investiții neoportune, fie către concentrarea formelor desusținere în anumite zone și localități, precum și de lipsa unei viziuni clare adecidenților de la nivel central legată de direcția în care lumea satului trebuie să seîndrepte.
  • Cum va arăta mediul rural din România în viitor dintr-un punct de vedere optimist?
  • Este destul de dificil de estimat cum ar putea să arate lumea satului într-o astfel de perspectivă. Spun aceasta pentru că un scenariu optimist implică ideea unor evoluții majore, semnificative. Ori, din evoluțiile de după 1990 ale zonelor rurale am observat că schimbările se produc treptat, dificil și cu oscilații importante.
  • Cum va arăta mediul rural din România dintr-o perspectivă realistă?
  • Pe termen mediu, este de așteptat ca procesul de dezvoltare diferențiată a ruralului să continue și chiar să se amplifice. Astfel, unele localități, în special cele situate în zonele de dezvoltare ale orașelor mari, vor evolua și mai intens în direcția urbanizării. Aceste comune sunt cele care în momentul de față se dezvoltă ca zone rezidențiale atractive atât pentru populația urbană, cât și pentru locuitorii altor tipuri de localități rurale. Comunele în cauză au reușit să atragă, în ultimii ani, investiții importante în facilități economice, fapt care le-a permis să își poată susține proiectele de dezvoltare locală și prin intermediul propriilor resurse. De cealaltă parte, vorbim despre comunele mici și slab dezvoltate, captive economic în zona activităților agricole, îmbătrânite și complet dependente față de alocările publice. Este de așteptat ca majoritatea acestor localități să intre în viitor într-un și mai accentuat declin demografic și economic. Între aceste două categorii, pot fi identificate mai multe forme intermediare de localități rurale, despre care este dificil de estimat ce fel de traiectorie vor urma. Aceste comune, cele care constituie categoria dominantă în România actuală, nu se pot dezvolta decât prina sigurarea unui cadru adecvat de acces la sursele publice de finanțare a proiectelor de modernizare, fie că vorbim despre cele asigurate programe naționale, fie că ne referim la finanțările alocate de prin mecanismele UE.
  • Vă mulțumesc pentru răspunsurile acordate și vă doresc inspirație pentru următoarele publicații!Pentru cei interesați, volumul este disponibil la adresa: https://bibliotecadesociologie.roFacebook

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei (vol. XX), Iași, Editura Palatul Culurii, 2020, (614 pag.)

Anuarul apărut în primele zile ale începutului acestui an ar putea să intereseze comunitatea sociologică mai mult decât volumele publicate anterior, care oferă și ele informații extrem de utile pentru cunoașterea identității culturale a românilor. Spun acest lucru pentru că, alături de contribuțiile de strictă specialitate (muzeografie etnografică), sunt incluse ...

România deleuziană. Fragmentul XXXIX despre milă (IV)

„Și învăța Iisus într-una din sinagogi sâmbăta. Și iată o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputință și care era gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nicidecum. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o și i-a zis: Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și și-a pus ...

Mai are socialismul un viitor?

Mulți au considerat că 1989 a fost anul înmormântării ideii de socialism. Statele din sistemul sovietic au renunțat zgomotos la socialism și au optat pentru capitalism. În occident, neoliberalismul a devenit dominant, inhibând asumarea deschisă a socialismului chiar și în statele europene nordice unde socialismul avea o tradiție consolidată. Socialismul suedez ...

„POLITICI SOCIALE ÎN ROMÂNIA DUPĂ 30 DE ANI. AŞTEPTĂRI ŞI RĂSPUNSURI”

Cum arată România după 30 de ani de democrație, o radiografie obiectivă a tranziției, construită din cele 16 studii de autor. Cele 16 lucrări așezate într-un volum coordonat de Elena Zamfir, Mălina Voicu și Simona Maria Stănescu, oferă o imagine de ansamblu a profilului general al politicilor publice în România ...

Apariție editorială: Septimiu Chelcea, Despre om și lume. Studii și reflecții psihosociologice

Apariție editorială: Septimiu Chelcea,Despre om și lume. Studii și reflecții psihosociologice, Suceava, Editura Alexandria Publishing House,2020 (215 de pagini) Ne face plăcere să anunțăm publicarea lucrării profesorului Septimiu Chelcea. Cartea cuprinde două părți: I) Studii psihosociologice (152 pagini) și II) Reflecții psihosociologice (53 pagini). Prima parte include cinci studii actualizate, despre ...

In memoriam Cornel Constantinescu 1953 – 2020

Simt un gol, un gol imens. Ca prieten, dar și în calitate de coleg în sociologie. Sociologia românească are azi, odată cu trecerea în neființă a lui Cornel Constantinescu, o pierdere grea. El a iubit de la început sociologia. Cu o liniște de invidiat și o discreție rară, în momentele ...

Ieri a fost 22 Decembrie 1989. Azi e 23 Decembrie 2020: ce a fost după?

Acest text este o parte dedicată perioadei post-decembriste. Într-o formă a fost publicat în Istoria socială a României. Revăzut textul este supus unei discuții colegiale pentru a fi introdus ca un capitol într-un posibil Volum de Istorie a României. Textul poate fi descărcat aici: romaniasociala.ro Din toată inima, sărbători fericite Cătălin Zamfir

Interviu cu CS II dr. Simona Ilie, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

Ilie Simona, Tomescu Cristina și Rotariu Lucian (2019). „Viața în detenție: sistem și calitate”, București: Pro Universitaria, 237 pag. Volumul este disponibil online în secțiunea Cărți a Bibliotecii Virtuale de Sociologie la adresa https://bibliotecadesociologie.ro/ - Felicitări pentru publicarea cărții! Vă rugăm să ne spuneți cum a apărut ideea acestui volum? - Mulțumesc, în ...