Romania Sociala logo
Menu

Criminalitatea violentă. Semnificaţii şi implicaţii sociale. Editura Pro Universitaria, București, 2021. Simona Mihaiu

autor:   27 July 2022  

Cartea Criminalitatea violentă. Semnificații și implicații sociale a apărut la editura Pro Universitaria în anul 2021, sub semnătura Simonei Mihaiu, cercetător științific III în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții, cu experiență în teme de studiu precum abuz și violență domestică, delincvență și criminalitate, drepturile omului, respectiv incluziunea grupurilor vulnerabile.

Creşterea şi agravarea criminalităţii la nivel global, în ultimele decenii, reprezintă un fenomen ale cărui consecinţe distructive nu pot fi ignorate de comunitatea științifică, societatea civilă ori organismele care elaborează politicile sociale și penale în domeniu. În acest sens, în direcţia studiilor care suplinesc penuria cercetărilor concrete asupra criminalităţii violente în România, lucrarea elaborată de Simona Mihaiu configurează o imagine de ansamblu a fenomenului social în cauză, de la caracteristici ale crimelor comise cu violență la modalități de prevenire a lor.

Cartea este structurată judicios în patru mari capitole, care se completează într-o manieră clară şi echilibrată.

Primul capitol, denumit sugestiv „Semnificaţia criminalităţii violente” (pp. 25-76), descrie principalele probleme analizate, anume violența și criminalitatea. Astfel, pornind de la prevederile legiuitorului român (Noul Cod penal) şi de la literatura de specialitate, este avansată o definiţie a criminalităţii violente. Actele incluse în sfera acesteia sunt cele comise contra vieţii (omor, tentativă de omor, loviri cauzatoare de moarte), împotriva libertăţii şi integrităţii sexuale (viol) şi contra patrimoniului (tâlhărie). Întrucât tema impune cunoașterea mai multor orientări ştiinţifice, sunt prezentate explicații ale criminalității violente provenite din diferite şcoli de gândire, însă cadrul de referinţă este unul sociologic şi criminologic. Simultan, autoarea examinează diferite caracteristici ale criminalităţii violente, precum forme de manifestare, tipologii sau consecinţe survenite la nivel individual şi social. În contextul dat, sunt ilustrate rezultate ale cercetării realizate asupra mai multor persoane aflate în detenție pentru că au săvârșit tâlhărie, omor sau viol. Capitolul evidențiază impactul alarmant pe care îl are criminalitatea violentă asupra noastră și a comunităților în care trăim, cu toate că ajungem să conștientizăm acest lucru rareori sau prea târziu.

Cel de-al doilea capitol, „Etiologia comportamentului criminal şi violent” (pp. 77-112), analizează criminalitatea violentă în relație cu biocriminologia şi genetica comportamentală, criminologia, psihologia şi psihopatologia, sociologia şi sănătatea publică. Obiectivul este acela de a-i oferi cititorului o imagine completă asupra factorilor de risc ai criminalității violente, coroborați cu fragmente din poveștile de viață ale unor oameni care au comis omor, viol sau tâlhărie. Autoarea arată că factorii intrinseci ai criminalităţii violente reprezintă o combinaţie de însușiri psihologice (dezechilibru afectiv, frustrare), medicale (tumori cerebrale) sau biochimice (creşterea nivelului de testosteron), iar condițiile extrinseci includ elemente de natură socială (norme, nivel scăzut de trai), circumstanţială (accesul la o armă) şi medii posibil criminogene (familie, grup de prieteni). Așadar, studiul Simonei Mihaiu contribuie la înţelegerea modului în care mai multe experiențe de viață și particularități ale anumitor indivizi interacționează și duc la săvârșirea delictelor violente.

Capitolul al treilea, intitulat „Amploarea criminalităţii violente la nivel european şi naţional” prezintă evoluția din ultimii 20 de ani, în Europa și în România, a principalelor infracțiuni violente. Prin determinările statistice întreprinse, este semnalat faptul că la nivel european şi naţional s-a redus numărul actelor de omor, dar a crescut cel al delictelor de viol. În acelaşi timp, se observă că în România a crescut incidența tâlhăriei, contrar tendinței de scădere înregistrată în cele mai multe state europene. Autoarea analizează mai multe cauze ale criminalității violente, punând accent pe probleme importante pentru țara noastră, precum persistența inegalității de gen, accesul redus la servicii medicale și sociale, consumul ridicat de alcool etc. Această secțiune are rolul de a aduce în prim plan cei mai importanți factori de risc ai criminalității violente, de actualitate și cu incidență foarte ridicată, întâlniți în România.

Cel de-al patrulea capitol, „Politici sociale şi penale de prevenire şi control al criminalităţii violente” (pp. 145-194), evaluează impactul măsurilor penale şi sociale în prevenirea şi combaterea criminalităţii. Astfel, sunt analizate politici şi instrumente naţionale, implementate cu scopul de a contribui la siguranţa, libertatea şi securitatea cetăţenilor (ex. Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021, Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024). Acestora li se adaugă măsurile de diminuare și combatere a criminalității violente, așa cum sunt imaginate și descrise de autoare (protecția sporită a grupurilor vulnerabile, creșterea calității vieții, dezvoltarea serviciilor sociale etc.). Trebuie remarcat faptul că pe lângă componentele teoretice şi legislative, utile în conturarea acestor recomandări, Simona Mihaiu are în vedere opiniile mai multor specialiști intervievați (procuror, judecător, avocat, sociolog, psiholog etc.). Capitolul oferă noi modalități de intervenție socială care pot să contribuie la creșterea calității vieții românilor și, implicit, la scăderea numărului de acte violente și criminale. 

Pe parcursul întregului volum sunt folosite într-o manieră originală rezultatele celor două cercetări calitative derulate; strategie prin care autoarea creează conexiuni foarte utile între puncte de vedere ale persoanelor implicate în acte de criminalitate violentă, oameni de știință și practicieni în domeniu. Fiecare capitol include îndemnuri spre gândire critică şi reflecţie, întrebări şi sugestii pentru noi studii de specialitate.

Din perspectivă academică, lucrarea oferă o imagine aproape completă a fenomenului de criminalitate violentă, constituind un itinerar atât ştiinţific cât și practic într-un univers pe cât de controversat, pe atât de puţin explorat şi cunoscut. Conținutul ei este unul captivant, redactat într-un limbaj ştiinţific elevat, dar totodată accesibil lecturii publicului larg interesat de subiectul abordat, cu un aparat conceptual şi bibliografic bine și atent elaborat, însoţit de o iconografie sugestivă, bazată pe diagrame, tabele şi grafice reprezentative. Prin alegerea acestei teme şi prin modalitatea de abordare a ei, Simona Mihaiu subliniază însemnătatea în viața fiecăruia dintre noi a drepturilor fundamentale ale omului, a valorilor morale şi a principiilor de drept, cât și importanța respectării lor.

Cartea poate fi consultată la adresa editurii Pro Universitaria: 


[1] Recenzia a fost publicată anterior în Revista Sociologie Românească, vol. 20, nr. 1/2022. Online: https://revistasociologieromaneasca.ro/sr/article/view/1756Facebook

Se îndreaptă Uniunea Europeană spre o democrație de tip superior sau spre o nouă birocrație ?

Ca cetățean cred în democrație: ”puterea poporului”. În fine, o formulare frumoasă, dar ea spune prea mult... Mă mulțumesc cu o definiție mai modestă, în acord cu un grup de criterii practice. Cel mai important este votul. Din când în când ești chemat să votezi pentru un program politic sau altul, ...

Pe gânduri…

Nu este ciudat că fie credincios, fie ateu, omul se zbate între bine și rău în loc să-și asculte cu sfințenie propria conștiință? Acolo găsește toate răspunsurile pe care le așteaptă de la un dumnezeu sau altul. E timpul să ieșim din logica supraviețuirii. E cea mai scurtă cale spre pierzanie! Fericirea ...

Pilonul II prelungește sărăcia și incompetența trecutului în viitor

De la început am considerat că introducerea Pilonului II de pensii, rezultat al presiunilor externe, a fost o eroare care va fi plătită în viitor. Inițial, Pilonul II a fost gândit să înlocuiască complet sistemul de pensii Pilonul I bazat pe solidaritatea între generații și dinte membrii  comunității. Comunitatea a avut ...

Apariție editorială: ”În pustietatea cuvintelor” – Nicolae Lotreanu

Nicolae Lotreanu publică o carte care umple un mare gol în literatura noastră. Și nu numai. ”În pustietatea cuvintelor”. Este o carte rară de meditație filosofică asupra omului și asupra vieții sale. Cartea pune în discuție teme aș zice clasice, dar din perspective noi. De aici originalitatea cărții. Titlul ales pentru carte ...

Directiva salariilor minime adecvate în UE – la un pas de a fi adoptată

La doi ani de când Comisia Europeană a formulat Propunerea de Directivă privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană, iată că mai sunt doar câțiva pași, mai degrabă formali, pentru ca ea să fie adoptată. Parcursul ei nu a fost însă ușor. Acest articol vă propune o prezentare sintetică a acestei ...

PSIHOSOCIOLOGICE. PANSEURI, PANSELUȚE ȘI SCAIEȚI, Editura PRO UNIVERSITARIA, București (226 p.)

Nu am inventat roata, dar m-am străduit să nivelez drumul. Am adunat în acest volum gândurile răzlețite de-a lungul timpului în revistele la care am colaborat și în unele din cărțile pe care le-am publicat. Sunt simple gânduri izvorâte din observațiile cotidiene, filtrate de lecturile mele. Unele dintre ele poartă amprenta timpului, ...

”Țiganii” români în tranziție

Primesc un telefon. O doamnă, reprezentanta unei organizații..., a lansat un proiect de evaluare a rezultatelor politicilor de suport pentru romi. Vrea să-mi ia un interviu.O discuție de o oră cu un tânăr foarte isteț. În 1992-93, împreună cu soția, am coordonat o carte realizată de un larg colectiv de colegi ...

„Pătrundeam, prin scrisori, în mintea corespondenților”. Interviu cu profesoara emerită Sanda Golopenția

Sanda Golopenția, profesoară emerită la Brown University din Statele Unite, a editat una dintre cele mai ample recuperări ale operelor unui om de știință român, Anton Golopenția. După cele cinci volume de Opere complete și cele patru de corespondență cu intelectuali și prieteni din perioada interbelică, fiica sociologului, statisticianului și ...