Romania Sociala logo
Menu

Cuvânt la lansarea carții “România în criză”

autor:   20 November 2023  

Doar câteva cuvinte despre carte și aş vrea să încep prin a reaminti faptul că domnul profesor a început discuţia aici arătând faptul că criza nu este suficient de clar definită și nu există un există încă un consens asupra a ceea ce înseamnă criză, deşi este un fenomen omniprezent, este un fenomen pe care îl întâlnim în viaţa de zi cu zi, îl întâlnim la nivel societal. Domnul profesor punctează în cartea sa o serie de crize cu care s-a confruntat  România de-a lungul timpului şi ar putea şi ca titlul cărţii să ne inducă în eroare, România în criză. Am putea crede că România este o ţară a crizelor, este o țară crizată. România este, cred eu, o țară absolut normală, o ţară care se confruntă cu crize externe, cu crize interne, politice, economice, de toate tipurile. Nu iese cu nimic în comun dacă o comparăm cu oricare altă ţară europeană. Problema apare în momentul în care ne uităm la modul în care România încearcă să rezolve crizele, iar domnul profesor prezintă în cartea sa o serie de soluții, unele proaste, altele mai puţin proaste, altele bune dar care au fost abandonate prematur, şi cred că aici este elementul unde România face notă discordantă faţă de celelalte ţări din uniune şi probabil că titlul cărţii mai potrivit ar fi fost „România în criză a soluțiilor la crize”.

Domnul profesor face încă de la început o constatare surprinzătoare: criza, un fenomen atât de obișnuit, nu are un cadru teoretic satisfăcător și nici măcar din punct de vedere de vedere conceptual nu există o definiție larg acceptată, este „un termen comun în căutarea unui sens științific”. Lumea occidentală pare că a eșuat sau a abandonat prea repede căutarea unui sens al termenului de criză. Găsim, în schimb, o soluție interesantă în limba chineză, unde cuvântul criză se formează prin alăturarea simbolurilor a două cuvinte distincte: unul înseamnă pericol, celălalt șansă/punct de cotitură. Pentru șansă/punctul de cotitură, ICCV a început în 2006 o nouă direcție de cercetare, dezvoltarea și schimbarea socială proiectată, cu un start entuziat, cu 5 cărți și un număr de revistă dedicat și cu obiectivul de a propune o nouă paradigmă a dezvoltării sociale, printr-un proces planificat, în locul pasivității față de viitor. Ambiția acestei direcții de cercetare a depășit ceea ce, în mod obișnuit, cercetătorul își propune cu prioritate, recunoaștere academică, a dorit să ofere un instrument practic pentru instituțiile publice, în procesul lor de reflexie și autoevaluare. Cât a reușit să schimbe ICCV este greu de evaluat, dar pare că nu suficient și iată că tema revine în 2023, de această dată despre pericol. Cartea „România în criză” acordă cel mai mare spațiu principalelor crize cu care se confruntă România (economică, socială, a statului, a democrației), cu o analiză a cauzelor profunde ale acestor crize și al căror sens îl găsim într-o nouă perspectivă teoretică, cea a alternativelor sociale structurale. Paradigma schimbării sociale proiectate, construcție teoretică reluată în „România în criză”, ne propune o nouă perspectivă. Criza nu mai este sinonimă doar cu dezastrul și catastrofa inevitabile, o stare inevitabilă a sistemului, poate fi și rezultatul unor alternative alese, iar cartea face o invitație provocatoare pentru ieșirea din criză, o viziune strategică susținută de comunitate, o orientare activă spre dezvoltare.  Facebook

Provincialismul. Cheie de lectură posibilă a tranziției

1. Punctul de plecare Lectura recentă a trei intervenții publicate în 2023 și 2024 mi-a apărut emblematică.  Este vorba de o serie de texte de analiză politică apărute sub titlul generic România ca proiect geopolitic și interesul național în contextul dezordinii mondiale, sub semnătura analistului politic Adrian Severin. Și de   cartea ...

Interviu cu Alexandru Petre – “Respectarea drepturilor omului în sistemul penitenciar românesc. Bune practici în sistemele penitenciare la nivel internațional”

Buna ziua și felicitări pentru publicarea lucrării. Vă rugăm să ne spuneți care a fost motivația alegerii temei? Motivația alegerii temei a venit din sfera preocupărilor profesionale. Îmi desfășor activitatea ca polițist de penitenciare și sunt preocupat nu doar de perspectiva asigurării pazei persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate ci ...

Vrem dictatura unei birocrații sau o democrație a comunității cercetătorilor ?

Ministerul cercetării lucrează cu propriul său personal, dar, ca orice ministru,  are nevoie și de consultanți. Prin definiție consultanții nu iau decizii, ci consultă Ministrul în procesul lui de decizie. Consultații vin cu propria competență, nu reprezintă pe nimeni, ci doar pe ei înșiși; ei nu iau decizii, ci fac ...

Evoluția demografică, una dintre marile capcane în care România se pregătește să cadă

O mulțime de cifre și informații ne stau la îndemână, dar sub presiunea permanentă a momentului – mereu fiind confruntați cu câte o criză mai mică sau mai mare – nu prea ne alocăm timp pentru a le privi și înțelege cu adevărat. Constatăm și cam atât. Nu ne facem niciun ...

O carte din anii `80 despre migrația internă: discuție între Sorin Mitulescu și Dumitru Sandu

Introducere: O generație de sociologi: texte din anii `80 O carte din anii `80 despre migrația internă:discuție între Sorin Mitulescu și Dumitru Sandu Când a apărut cartea despre care discutăm? Acum patruzeci de ani, în 1984,la Editura Academiei. La vremea respectivă, cu numele de  Editura Academiei RSR. O copie a volumului  Fluxurile de ...

Conflictul legii cu ea însăși. Scandalul metodologiilor de evaluare

Cercetarea este una dintre activitățile strategice în viața statelor. La rândul ei, competența este factorul cheie atât al dezvoltării unei societăți cât și al calității ordinii sociale. Dimitrie Gusti avertiza guvernarea că organizarea competențelor în stat este o variabilă cheie în orice reformă autentică. Fără de așa ceva reforma eșuează ...

O generație de sociologi: texte din anii `80

Dezbaterea pe care o aducem în fața publicului sub forma unui serial al absolvenților de sociologie prin publicațiile lor -  vizează o generație  care astăzi deja a ajuns  la vârsta a treia. Componenții ei au fost studenți în urmă cu peste 50 de ani în promoțiile învățământului superior  sociologic reluat ...

Este inteligența artificială o amenințare?

Nu demult era la modă un slogan: „munca l-a creat pe om”. În parte, era adevărat: munca l-a creat pe om ca unealtă. Și, timp de milenii s-a dovedit a fi cea mai productivă în folosul celor mai „isteți”, mai creativi. La un preț cât se putea mai mic. De ...