Romania Sociala logo
Menu

Interviu Mariana Stanciu – “Recent changes in the consumption patterns from Romania in the european context”, Editura LAP Lambert Academic Publishing”  

autor:   5 December 2023  

Mariana Stanciu, Adina Mihăilescu, Cristina Humă (2023) Recent changes in the consumption patterns from Romania in the european context, Editura LAP Lambert Academic Publishing  

1.- Felicitări pentru publicarea volumului! Vă rugăm să ne spuneți care au fost premizele publicării acestui volum? 

Mulțumim! Publicarea acestui volum are în vedere atingerea unui obiectiv susținut, prin diverse publicații în România sau în afara țării, de-a lungul a peste trei decenii, aparținând  colectivului nostru de cercetare din ICCV (Standard de viață și modele de consum). Publicațiile respective urmăresc modul în care consumatorii de bunuri și servicii din țara noastră tind să-și configureze propriul comportament de consum, în condițiile economice concrete ale spațiului românesc, pe fondul tendințelor statistice existente în spațiul european.


2.- Ce aduce nou cartea dumneavoastră față de literatura existentă în domeniu?

Sunt multe evenimente demne de remarcat, adesea contraintuitive, în evoluția generală a modelului de consum statistic al populației din România, din ultimele trei decenii, dar mai ales din ultimul deceniu. De exemplu, faptul că nivelul mediu al veniturilor populației din România a rămas vreme de peste 30 de ani net inferior, comparativ cu media veniturilor statelor membre ale UE, nu a frânat decât în mica măsură tendința puternic convergentă a modelului de consum al populației din România, în raport cu trendul general al modelului de consum statistic european.

3.- Care au fost cele mai mari provocări întâmpinate în realizarea volumului?

Destul de dificilă a fost etapa de pregătire a volumului, respectând milimetric exigențele editoriale și de redactare a textului, dat fiind că nu suntem totuși experți în editare și mai ales în limba engleză. Cu toate acestea, în cele din urmă, am reușit să răspundem tuturor exigențelor impuse de editura germană.


4.- Ce rezultate de cercetare v-au suprins cel mai mult? 

Dat fiind că noi lucrăm de un timp apreciabil în domeniu (peste 30 de ani), este destul de greu să mai fim surprinși de ceea ce se petrece în mediul economic al consumului de bunuri și servicii din România. Cu toate acestea, reținem ca remarcabile atitudinile multor consumatori din România, care s-au dovedit destul de reticenți și chiar rezistenți față de restricțiile impuse de autorități, în vremea pandemiei din 2020, îndeosebi în sfera accesării anumitor spații comerciale din România.


5.- Cui se adresează lucrarea dumneavoastră?

Această lucrare se adresează deopotrivă mediului academic international și din România, dar stilul accesibil al redactării face din aceasta o lectură facilă și pentru publicul larg, interesat de economia/sociologia consumului de bunuri și servicii. 

6.- Ce mesaj ați dori să adresați cititorilor interesați de această carte?

Mesajul este inclus oarecum pe prima copertă a cărții. Lumea în care trăim se află într-un process de schimbare masivă și continuă. Demult nu se mai poate întoarce la disponibilul ieftin de resurse, existent în urmă cu o jumătate de secol sau un secol. Ori, acest lucru poate fi destul de destabilizator pentru masele de consumatori actuali de bunuri și servicii. Față de această situație, noi credem că a venit timpul să reflectăm cu toții, ceva mai profund, asupra stringenței trebuințelor pe care alegem să le manifestăm în piață, ca și consumatori de bunuri și servicii. 

7.- Care sunt principalele concluzii rezultate în urma realizării cercetării științifice?

În lumea actuală putem identifica destul de ușor, în frecvente locuri, existența unor îndemnuri generice la ponderarea cererii de bunuri și servicii de către consumatori, pornind în primul rând, de la rafinarea și reconsiderarea autenticității trebuințelor lor. Faptul că lumea analizei economice și sociale face tot mai dese trimiteri la raționalitate, pe marginea tematicii coșului minim de consum decent, ar trebui să semnifice în primul rând, semnalul unei schimbări radicale a timpurilor și implicit, a atitudinilor față de problema gestionării mai atente a resurselor. Atitudinile de tip consumist au devenit clar anacronice, epuizându-și ireversibil epoca, deși au marcat puternic profilul generațiilor actuale de consumatori din spațiul occidental. Cartea noastră îndeamnă explicit și implicit la reconsiderarea valorilor cele mai autentice ale vieții, dar pledează și pentru ceva mai mult umanism în sfera politicilor sociale românești, adresate celor care, pe termen lung, trăiesc în sărăcie sau excluziune socială.

Vă mulțumim pentru timpul acordat! 

Mai multe detalii privind cartea sunt disponibile la adresa: 

https://lap-publishing.com/?s=mariana+stanciu#


Facebook

Manifestare științifică organizată de Agenția Națională pentru Romi „Dezrobirea romilor şi semnificaţia sa pentru minoritatea romă şi societatea românească”

În data de 20.02.2024, a fost organizat evenimentul „Dezrobirea romilor şi semnificaţia sa pentru minoritatea romă şi societatea românească”, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române. Manifestarea științifică a fost organizată de Agenția Națională pentru Romi, sub egida Academiei Române și a fost ocazionată de Ziua Dezrobicrii Romilor din ...

Sprijinul oferit României de FMI

FMI ne-a vizitat. Un moment foarte important. FMI este o instituție internațională foarte importantă, cu o forță de competență și economică extraordinară. E important să utilizăm competența acestei instituții și, desigur, sprijinul ei. Pe baza informațiilor obținute din mass-media mi-am făcut o imagine asupra situației. Scuze dacă ea nu este ...

NOUA LEGE A PENSIEI: un moment al SPERNȚELOR sau al ADEVĂRULUI?

Ieri, la Realitatea a fost o nouă discuție pe tema pensiilor. De 3 ani, aproape zilnic, sunt discuții pe metodologia calcului pensiilor. Concluzia discuțiilor din ultimii ani de dezbatere a fost că pensiile sunt foarte scăzute și, desigur, e necesar o creștere a lor. În plus, sistemul este plin de ...

Autodezvăluirea și deschizătorii

Oamenii se autodezvăluie de bună voie, pentru că acest lucru reprezintă o activitate cu valoare intrinsecă, la fel de recompensatoare ca alimentația și sexul.                                           Diana I. Tamir, Jason P. Mitchell Unii oameni au o fire deschisă, îi „citești” ca pe o poezie pentru copii. Alții sunt închiși în ei, nu ar ...

Interviu cu Ciprian Iftimoaei – “Sociologia elitelor. Abordări clasice și contemporane”

Ciprian Iftimoaei (2023). Sociologia elitelor. Abordări clasice și contemporane, Iași: Editura Institutul European Felicitări pentru publicarea volumului! Vă rugăm să ne spuneți care au fost premizele publicării acestui volum? Această carte este despre cei ce ne conduc, elita sau elitele conducătoare, care se află în vârful sistemului de putere sau al ...

Interviu – Cătălin Zamfir (2023), România în criză, Editura Academiei Române, București

Felicitări pentru publicarea volumului! Vă rugăm să ne spuneți care au fost premisele publicării acestui volum? Ce aduce nou cartea dumneavoastră față de literatura existentă în domeniu? Cred că ar trebui mai întâi să spunem câteva cuvinte despre profilul sociologiei românești din această perioadă, după 1989. Sociologia românească a adoptat paradigma ...

Interviu cu Aurelian Muntean – Date cantitative și calitative. Introducere în metode și tehnici de analiză a datelor, cu aplicații în R, Stata, Excel și NVIVO

Aurelian Muntean și Andreea Stancea (2022) Date cantitative și calitative. Introducere în metode și tehnici de analiză a datelor, cu aplicații în R, Stata, Excel și NVIVO, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca Interviu cu Aurelian Muntean. Felicitări pentru publicarea volumului! Vă rugăm să ne spuneți care au fost premizele publicării acestui volum? ...

”Pentru România”

24 ianuarie, sărbătoare națională. Este ziua unirii românilor. La 165 de ani, o nouă etapă a unirii noastre: Moldova și Țara Românească, împreună, au creat România Mică. Sentimentul unirii era mult mai vechi, de două milenii: o limbă comună. În 1859 a avut loc o unire „oficială”, administrativ-politică. 1918: România ...