Romania Sociala logo
Menu

„POLITICI SOCIALE ÎN ROMÂNIA DUPĂ 30 DE ANI. AŞTEPTĂRI ŞI RĂSPUNSURI”

autor:   22 December 2020  

Corina Drăgan

Cum arată România după 30 de ani de democrație, o radiografie obiectivă a tranziției, construită din cele 16 studii de autor. Cele 16 lucrări așezate într-un volum coordonat de Elena Zamfir, Mălina Voicu și Simona Maria Stănescu, oferă o imagine de ansamblu a profilului general al politicilor publice în România postcomunistă. În decembrie 1989, am avut șansa unui început unic în existența acestei țări. Am început să creăm acte normative noi, politici sociale inovative, administrație restructurată și o viață politică democratică. Dar oare România arată astăzi așa cum ne-am dorit în momentele de sacrificiu din 1989? Răspunde ea nevoilor cetățenilor? Cititorul poate găsi, cu siguranță, răspunsurile căutate, parcurgând cu răbdare această lucrare.

Volumul cuprinde 16 studii de analiză longitudinală și transversală, realizate de 21 autori din ICCV, cu o vastă experiență în domeniul social, economic, politic, cu rezultate excepționale recunoscute atât la nivel național, cât și internațional . În ordine alfabetică: Ionuț-Marian Anghel, Daniel Arpinte, Dan Banciu, Bianca Buligescu, Sorin Cace, Ștefan Cojocaru, Sebastian Fitzek, Luminița Ionescu, Monica Marin, Adina Mihăilescu, Daniel Popa, Mihnea Preotesi, Lucian Rotariu, Mariana Stanciu, Manuela Sofia Stănculescu, Simona Maria Stănescu,Sebastian Țoc, Bogdan Voicu, Mălina Voicu, Cătălin Zamfir și Elena Zamfir. Printre autori cititorul întâlnește doi reprezentanțide seamă ai domeniului social, ale căror contribuții științifice au pus bazele reconstrucției asistenței sociale și ale sociologiei în România post decembristă, dar și a formării de specialiști în domeniul politicilor sociale.

Studiile volumului sunt interconectate și interdependente, iar parcurgerea lor integrală este singura modalitate de a ne oferi o imagine de ansamblu asupra politicilor sociale din România în cei 30 de ani după Revoluție.

Fiecare temă propusă de autori este parte componentă a întregului, precum piesele unui puzzle pe care trebuie să-l rezolvi pentru a avea o imagine de ansamblu completă. Prezentarea autorilor, în primele pagini ale lucrării, într-un fel pregătește cititorul pentru o lecturare alături de scriitori, făcându-l totodată să înțeleagă perspectiva influențată de specializarea și expertiza fiecăruia.

Volumul conturează profilul general al politicilor publice în România postcomunistă, în evoluția lor, evidențiind începutul promițător al Revoluției decembriste plin de entuziasm și speranțe. Atunci, multe personalități de marcă ale vieții academice, sociale, politice etc., motivate de un patriotism sincer, și-au plasat propriile „aspirații” într-un proiect de reconstrucție a țării. Din păcate însă, în realitate, după 30 de ani, constatăm că țintele propuse în anii 90 nu au fost atinse așa cum ne-am fi dorit.

Studiile de autor din acest volum realizează de fapt o pledoarie subtilă pentru schimbarea paradigmei politicilor sociale actuale, subliniind funcțiile sociale ale statului în crearea bunăstării individuale și colective. Sunt analizate pe rând punctele slabe ale politicilor sociale publice postdecembriste și principalele lor cauze. În final sunt făcute propuneri pragmatice de schimbare a politicilor socialeîn acord cu nevoile reale. Se accentuează necesitatea adoptării unor măsuri active  cum ar fi : stabilirea corectă a  priorităților de dezvoltare; inițierea unor politici publice active; preocupări pentru planuri și măsuri eficiente de implementare; identificarea unor resurse financiare și umane; propuneri de implementare cu măsuri concrete și termeni de realizare.

Volumul evidențiază modele concrete de politici sociale și eficiența lor în timp  prin raportare la programele ideologice ale partidelor și la formele de guvernământ. Sunt aduse exemple de măsuri și acțiuni concrete de implementare a deciziilor politice în procesul  creării bunăstării individuale și colective prin raportare la eficiența lor în timp. Se precizează totodată că multe din orientările de politici sociale „nu au avut o bază reală”, în contrabalans cu argumentele științifice produse de cercetători. Analizele autorilor și datele statistice la nivel european subliniază că inegalitatea și polarizarea socială au crescut în ultimii ani, iar formele excluziunii sociale au atins cote din cele mai crescute pentru România comparativ cu țările membre UE .

Autorii,  tranșează în mod cât se poate de direct tranziția din România ultimilor 30 de ani, ca fiind un „duș rece”, conținutul lucrării evidențiind problemele sociale grave cronicizate în timp. Costurile sociale și umane au fost prea mari, în timp ce funcțiile statului social s-au redus treptat.

Lansez invitația cititorului să parcurgă cu interes acest volum, deoarece va avea ocazia să găsească răspunsuri la întrebări pe care mulți dintre noi le-am avut în ultimele decenii.

Facebook

Puterea Big Tech de a influența politica și cultura: considerente etice

Știrile false de pe internet și contracararea lor este un subiect frecvent dezbătut în ultimii ani. Majoritatea strategiilor guvernamentale implică cooperarea guvernelor cu platformele de socializare pentru a opri răspândirea știrilor false și dezinformarea. Nu este întotdeauna clar ce presupune această cooperare, având în vedere că algoritmii specifici utilizați de ...

România, UE, flagelul demografic şi politica struţului

Studiul de caz prezentat în continuare reflectă cu claritate impactul devastator al actualei pandemii asupra situaţiei demografice a României. Astfel, în anul trecut, România a înregistrat o diminuare semnificativă a numărului de naşteri, respectiv creşteri fără precedent în ceea ce priveşte numărul deceselor şi a sporului natural negativ. (1)  AR = ...

Unde începe și unde se termină fericirea la actori

Experiența 3 – Observatorul. Nu de multe ori accesul în „laboratorul de teatru” este interzis celor din afară. Și nu pentru că se întâmplă lucruri care nu trebuiesc văzute ci dimpotrivă, există lucruri excepționale care, din păcate nu reușesc să ajungă în fața publicului din diverse motive. Actorii, atunci când se ...

Postfaţă la cartea despre mine

Am fost impresionat când am aflat de iniţiativa unor colegi de a aduna gândurile lor despre mine într-o carte. Acum am cartea în faţă. Este foarte frumoasă. Mărturisesc însă că prima reacţie a fost să pun cartea deoparte. Apreciam gestul, dar mă aşteptam la vorbe frumoase, multe dintre ele convenţionale. Am ...

Știința va produce o lume mai prosperă și mai egală sau mai polarizată?

Vladimir Putin, președintele Rusiei, una dintre cele mai puternice țări ale lumii, estimează rolul științei în lumea actuală: ”cele mai avansate țări ale lumii definesc știința drept una din prioritățile strategice și cine va fi primul, acela conduce omenirea” [1]. Afirmația m-a șocat. Nu știu ce gândește Putin despre organizarea ...

Contribuția domnului Academician Cătălin Zamfir la dezvoltarea domeniului calității vieții – o perspectivă subiectivă

Prima mea discuție cu domnul Academician Cătălin Zamfir, ca în cazul multor sociologi colegi de generație de la Universitatea din București, a fost de fapt cu Profesorul Cătălin Zamfir. S-a întâmplat la seminarul de Paradigme ale gândirii sociologice. Și astăzi când predau același curs la Universitatea din Oradea – în ...

Apariție editorială/ Interviu in honorem Sanda Golopenția, volum editat de Zoltán Rostás și Theodora-Eliza Văcărescu

Apariție editorială/ Interviu in honorem Sanda Golopenția, volum editat de Zoltán Rostás și Theodora-Eliza Văcărescu, București, Editura Spandugino, 2020, 664 de pagini și 8 planșe. Simona Stănescu: – Fiindcă asemenea omagii nu sunt dese în lumea academică, este justificată întrebarea: cine a propus și de ce a fost propusă această culegere? Theodora-Eliza ...

„Dezvoltare şi schimbare socială proiectată: in honorem Cătălin Zamfir”

Marţi, 9 februarie, academicianul Cătălin Zamfir împlineşte 80 de ani.  Cu acest frumos prilej aniversar, ne face plăcere să anunţăm apariţia volumului Dezvoltare şi schimbare socială proiectată: in honorem Cătălin Zamfir.  Apărut la Editura Pro Universitaria, volumul cuprinde 32 contribuţii ale unor personalităţi ştiinţifice şi culturale, în cea mai mare parte foşti ...