Romania Sociala logo
Menu

Premiul de Excelenţă al Asociaţiei Române de Sociologie a fost acordat prim-viceguvernatorului BNR, Florin Georgescu

autor:   21 April 2021  

Astăzi, 21 aprilie 2021, Asociaţia Română de Sociologie (ARS) a acordat Premiul de Excelenţă domnului prof. univ. dr. Florin Georgescu, prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României, pentru lucrarea Capitalul în România postcomunistă (Editura Academiei Române, 2018). 

Premiul de Excelenţă al ARS este acordat pentru contribuţia ştiinţifică de mare valoare, înalt originală, pe teme majore pentru sociologia românească: relaţia capital-muncă şi sistemul de distribuire şi redistribuire, inegalităţi economice şi sociale (de venit şi de avuţie), munca precară, procesele de tranziţie şi privatizare, probleme structurale ale capitalismului şi politici de dezvoltare. Originalitatea lucrării derivă şi din prelucrarea unor serii lungi de date, la nivel naţional şi internaţional, precum şi din identificarea de surse inedite de date statistice şi administrative de la ministere şi alte instituţii publice. 

Capitalul în România postcomunistă se înfăţişează cititorilor drept o carte monumentală. Cele trei volume ale lucrării includ trei ipostaze: (1) cea mai temeinic elaborată istorie economică a României pe aproape 30 de ani (1990-2018), respectiv perioada tranziţiei şi a noului capitalism rezultat din această tranziţie; (2) o analiză de excepţie a economiei reale şi a naturii capitalismului românesc; (3) o contribuţie de anvergură în domeniul politicilor de dezvoltare.

În peisajul ştiinţific românesc, cartea domnului Florin Georgescu va rămâne drept o lucrare fundamentală pentru înţelegerea schimbărilor structurale din economia şi societatea românească de după Revoluţia din decembrie 1989. Ca atare, Capitalul în România postcomunistă va constitui o referinţă cheie pentru orice lucrare sociologică pe subiecte precum tranziţia şi capitalismul românesc.  

Componentele sociologice din lucrarea prof. univ. dr. Florin Georgescu se încadrează atât în sociologia explicativă, cât şi în sociologia constructivă (sau aplicată). Cartea oferă o analiză structurală a cauzelor sărăciei, subdezvoltării şi a calităţii vieţii, percepută ca nesatisfăcătoare de majoritatea populaţiei, factori care stimulează depopularea României. Elemente de sociologie aplicată se regăsesc şi în recomandările de politici publice. 

Datorită calităţii, cantităţii şi originalităţii datelor economice şi sociale, a analizei bazate pe aceste date, precum şi a rigurozităţii academice, apreciem lucrarea Capitalul în România postcomunistă drept cea mai valoroasă contribuţie ştiinţifică a unui economist la sociologia românească de la Virgil Madgearu în perioada interbelică.

Despre ARS

Înfiinţată în martie 1990, Asociaţia Română de Sociologie (ARS) este o organizaţie nonguvernamentală fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, având ca scop fundamental afirmarea sociologiei ca ştiinţă şi profesie, precum şi afirmarea corpului profesional al sociologilor în viaţa ştiinţifică şi în viaţa publică. 

Asociaţia Română de Sociologie (arsociologie.ro) continuă şi dezvoltă tradiţiile valoroase ale sociologiei româneşti. Sociologie românească (revistasociologieromaneasca.ro), fondată în 1936 de Dimitrie Gusti, este revista ştiinţifică a ARS.Facebook

Despre salariul minim în România

O poveste și-o povață Am alimentat recent la o benzinărie, la oră târzie, tocmai când casele erau blocate pentru raportul contabil. Lamentările mele, că în felul acesta, compania își reduce încasările și pierde clienți, au primit un răspuns pe măsură de la angajatul benzinăriei: Pierdem... ce să pierdem!? Că pe noi tot ...

In Memoriam Victor Axenciuc, membru de onoare al Academiei Române

Este o veste tristă: a încetat din viață Prof. dr. Victor Axenciuc, unul dintre marii noștri economiști. Și-a dedicat întreaga sa viața istoriei social-economice a României. Citez doar câteva dintre cărțile sale care reprezintă contribuții fundamentale: Evoluția economică a României. Cercetări statistico-istorice 1859-1947, două volume, Avuția națională a României. Cercetări istorice comparate 1860-1939, 2001, Formarea ...

Uneori e bine să te ferești de ideile frumoase

Animalele sunt orientate de necesități. Când le satisfac sunt satisfăcute. Nu știu dacă ele au și starea de fericire.  Omul a creat o lume a idealului.  Ideile frumoase nu se referă la realitate, ci la ceva care nu există, dar ar fi bine dacă ar fi. Ideile frumoase pot deveni idealuri ...

Se îndreaptă Uniunea Europeană spre o democrație de tip superior sau spre o nouă birocrație ?

Ca cetățean cred în democrație: ”puterea poporului”. În fine, o formulare frumoasă, dar ea spune prea mult... Mă mulțumesc cu o definiție mai modestă, în acord cu un grup de criterii practice. Cel mai important este votul. Din când în când ești chemat să votezi pentru un program politic sau altul, ...

Trans-identitarii

O identitate fluidă : Disforie de gen și euforie transgen În pragul începerii unui nou an școlar, am dori să evocăm aici  ideologia trans-identitară și trans-sexuală, o nouă dimensiune a «revoluției neoprogresiste». Ideologia neoprogresistă intervine în favoarea identității de gen. Identitatea de gen presupune că o persoană poate trece de la o ...

Pilonul II prelungește sărăcia și incompetența trecutului în viitor

De la început am considerat că introducerea Pilonului II de pensii, rezultat al presiunilor externe, a fost o eroare care va fi plătită în viitor. Inițial, Pilonul II a fost gândit să înlocuiască complet sistemul de pensii Pilonul I bazat pe solidaritatea între generații și dinte membrii  comunității. Comunitatea a avut ...

Exercițiu de analiză sociologică: Cum sunt construite sistemele sociale

Probabil prima mirare a oamenilor a fost cum au putut fi construite piramidele. Construcția lor părea a depăși chiar capacitatea constructorilor moderni. Nu e de mirare că unora le-a venit ideea că singura explicație ar fi venirea marțienilor. Dar sunt construcții mult mai complexe decât piramidele: limbile, religiile, muzica... Oamenii construiesc sisteme ...

In Memoriam Mădălin Țigănilă

Este foarte greu să-ți asumi responsabilitatea de a spune câteva cuvinte, în numele Institutului nostru, despre un tragic eveniment. Șoc emoțional greu să-l exprimi în cuvinte. Dispariția colegului nostru Mădălin Țigănilă a venit ca un trăsnet. A dispărut un foarte bun coleg care a adus o contribuție cheie la funcționarea ...