Romania Sociala logo
Menu

Premiul de Excelenţă al Asociaţiei Române de Sociologie a fost acordat prim-viceguvernatorului BNR, Florin Georgescu

autor:   21 April 2021  

Astăzi, 21 aprilie 2021, Asociaţia Română de Sociologie (ARS) a acordat Premiul de Excelenţă domnului prof. univ. dr. Florin Georgescu, prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României, pentru lucrarea Capitalul în România postcomunistă (Editura Academiei Române, 2018). 

Premiul de Excelenţă al ARS este acordat pentru contribuţia ştiinţifică de mare valoare, înalt originală, pe teme majore pentru sociologia românească: relaţia capital-muncă şi sistemul de distribuire şi redistribuire, inegalităţi economice şi sociale (de venit şi de avuţie), munca precară, procesele de tranziţie şi privatizare, probleme structurale ale capitalismului şi politici de dezvoltare. Originalitatea lucrării derivă şi din prelucrarea unor serii lungi de date, la nivel naţional şi internaţional, precum şi din identificarea de surse inedite de date statistice şi administrative de la ministere şi alte instituţii publice. 

Capitalul în România postcomunistă se înfăţişează cititorilor drept o carte monumentală. Cele trei volume ale lucrării includ trei ipostaze: (1) cea mai temeinic elaborată istorie economică a României pe aproape 30 de ani (1990-2018), respectiv perioada tranziţiei şi a noului capitalism rezultat din această tranziţie; (2) o analiză de excepţie a economiei reale şi a naturii capitalismului românesc; (3) o contribuţie de anvergură în domeniul politicilor de dezvoltare.

În peisajul ştiinţific românesc, cartea domnului Florin Georgescu va rămâne drept o lucrare fundamentală pentru înţelegerea schimbărilor structurale din economia şi societatea românească de după Revoluţia din decembrie 1989. Ca atare, Capitalul în România postcomunistă va constitui o referinţă cheie pentru orice lucrare sociologică pe subiecte precum tranziţia şi capitalismul românesc.  

Componentele sociologice din lucrarea prof. univ. dr. Florin Georgescu se încadrează atât în sociologia explicativă, cât şi în sociologia constructivă (sau aplicată). Cartea oferă o analiză structurală a cauzelor sărăciei, subdezvoltării şi a calităţii vieţii, percepută ca nesatisfăcătoare de majoritatea populaţiei, factori care stimulează depopularea României. Elemente de sociologie aplicată se regăsesc şi în recomandările de politici publice. 

Datorită calităţii, cantităţii şi originalităţii datelor economice şi sociale, a analizei bazate pe aceste date, precum şi a rigurozităţii academice, apreciem lucrarea Capitalul în România postcomunistă drept cea mai valoroasă contribuţie ştiinţifică a unui economist la sociologia românească de la Virgil Madgearu în perioada interbelică.

Despre ARS

Înfiinţată în martie 1990, Asociaţia Română de Sociologie (ARS) este o organizaţie nonguvernamentală fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, având ca scop fundamental afirmarea sociologiei ca ştiinţă şi profesie, precum şi afirmarea corpului profesional al sociologilor în viaţa ştiinţifică şi în viaţa publică. 

Asociaţia Română de Sociologie (arsociologie.ro) continuă şi dezvoltă tradiţiile valoroase ale sociologiei româneşti. Sociologie românească (revistasociologieromaneasca.ro), fondată în 1936 de Dimitrie Gusti, este revista ştiinţifică a ARS.Facebook

De la taxi la Uber. O mărturie personală

Ceea ce numim cunoaștere sociologică implică adesea premize teoretice, care se vor validate. Sau teme de cercetare impuse pe hârtie. Și dacă am inversa demersul? Este fascinant să pleci într-o plimbare pe stradă și să descoperi o tematică sociologică la care nici nu te-ai gândit. În fața căreia nu ai ...

Trans-știința

Se pare că realitatea pe care nu numai că o percepem astăzi, dar chiar o creăm în măsură semnificativă, a devenit mai complexă decât orientările științifice dominante. Ceea ce numim astăzi cunoaștere științifică pare să nu ne mai ajute în înțelegerea complexității, atât a realității obiective, cât și a subiectivității. ...

Sociologii români și problematica romilor[1]

Discuția declanșată de Institutul de istorie m-a pus pe gânduri. Rezultatul este un eseu mai larg decât mă așteptam. Dezrobirea. Institutul de istorie al Academiei a prezentat 5 comunicări despre una dintre schimbările sociale importante ale istoriei României: abandonare ”robiei”. Un proces social-politic și cultural extrem de important care a avut ...

Interviu cu Emanuel Copilaș – “Integrarea României în sfera de influență sovietică (1944-1947) perspective internaționale și locale”

Felicitări pentru publicarea volumului! Vă rugăm să ne spuneți care au fost premizele publicării acestui volum? Inițiativa volumului s-a conturat pornind de la un capitol de carte, publicat în cadrul volumului colectiv intitulat Panorama comunismului în România. Volumul, coordonat de către scriitoarea Liliana Corobca, a apărut la editura Polirom în ...

Elevarea spirituală

În general, se crede că omul are trei nevoi elementare, fără de care nu are nici o șansă de supraviețuire: hrană, adăpost și îmbrăcăminte. Desfășurarea vieții umane, ne dezvăluie că niciuna dintre ele nu se satisface, adecvat naturii sale, prin oferta directă a mediului său natural de viață. În condiția ...

Manifestare științifică organizată de Agenția Națională pentru Romi „Dezrobirea romilor şi semnificaţia sa pentru minoritatea romă şi societatea românească”

În data de 20.02.2024, a fost organizat evenimentul „Dezrobirea romilor şi semnificaţia sa pentru minoritatea romă şi societatea românească”, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române. Manifestarea științifică a fost organizată de Agenția Națională pentru Romi, sub egida Academiei Române și a fost ocazionată de Ziua Dezrobicrii Romilor din ...

Interviu cu Emanuel Copilaș – “Educaţie pentru societate : in memoriam Robert Reisz”

Silviu Rogobete și Emanuel Copilaș (coordonatori) (2023) Educaţie pentru societate : in memoriam Robert Reisz, Editura Universității de Vest, Timișoara Felicitări pentru publicarea volumului! Pentru început vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre personalitatea științifică a Profesorului Robert Reisz! Robert Reisz a fost, în primul rând, o persoană curioasă, înțelegătoare ...

NOUA LEGE A PENSIEI: un moment al SPERNȚELOR sau al ADEVĂRULUI?

Ieri, la Realitatea a fost o nouă discuție pe tema pensiilor. De 3 ani, aproape zilnic, sunt discuții pe metodologia calcului pensiilor. Concluzia discuțiilor din ultimii ani de dezbatere a fost că pensiile sunt foarte scăzute și, desigur, e necesar o creștere a lor. În plus, sistemul este plin de ...