Romania Sociala logo
Menu

Premiul de Excelenţă al Asociaţiei Române de Sociologie a fost acordat prim-viceguvernatorului BNR, Florin Georgescu

autor:   21 April 2021  

Astăzi, 21 aprilie 2021, Asociaţia Română de Sociologie (ARS) a acordat Premiul de Excelenţă domnului prof. univ. dr. Florin Georgescu, prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României, pentru lucrarea Capitalul în România postcomunistă (Editura Academiei Române, 2018). 

Premiul de Excelenţă al ARS este acordat pentru contribuţia ştiinţifică de mare valoare, înalt originală, pe teme majore pentru sociologia românească: relaţia capital-muncă şi sistemul de distribuire şi redistribuire, inegalităţi economice şi sociale (de venit şi de avuţie), munca precară, procesele de tranziţie şi privatizare, probleme structurale ale capitalismului şi politici de dezvoltare. Originalitatea lucrării derivă şi din prelucrarea unor serii lungi de date, la nivel naţional şi internaţional, precum şi din identificarea de surse inedite de date statistice şi administrative de la ministere şi alte instituţii publice. 

Capitalul în România postcomunistă se înfăţişează cititorilor drept o carte monumentală. Cele trei volume ale lucrării includ trei ipostaze: (1) cea mai temeinic elaborată istorie economică a României pe aproape 30 de ani (1990-2018), respectiv perioada tranziţiei şi a noului capitalism rezultat din această tranziţie; (2) o analiză de excepţie a economiei reale şi a naturii capitalismului românesc; (3) o contribuţie de anvergură în domeniul politicilor de dezvoltare.

În peisajul ştiinţific românesc, cartea domnului Florin Georgescu va rămâne drept o lucrare fundamentală pentru înţelegerea schimbărilor structurale din economia şi societatea românească de după Revoluţia din decembrie 1989. Ca atare, Capitalul în România postcomunistă va constitui o referinţă cheie pentru orice lucrare sociologică pe subiecte precum tranziţia şi capitalismul românesc.  

Componentele sociologice din lucrarea prof. univ. dr. Florin Georgescu se încadrează atât în sociologia explicativă, cât şi în sociologia constructivă (sau aplicată). Cartea oferă o analiză structurală a cauzelor sărăciei, subdezvoltării şi a calităţii vieţii, percepută ca nesatisfăcătoare de majoritatea populaţiei, factori care stimulează depopularea României. Elemente de sociologie aplicată se regăsesc şi în recomandările de politici publice. 

Datorită calităţii, cantităţii şi originalităţii datelor economice şi sociale, a analizei bazate pe aceste date, precum şi a rigurozităţii academice, apreciem lucrarea Capitalul în România postcomunistă drept cea mai valoroasă contribuţie ştiinţifică a unui economist la sociologia românească de la Virgil Madgearu în perioada interbelică.

Despre ARS

Înfiinţată în martie 1990, Asociaţia Română de Sociologie (ARS) este o organizaţie nonguvernamentală fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, având ca scop fundamental afirmarea sociologiei ca ştiinţă şi profesie, precum şi afirmarea corpului profesional al sociologilor în viaţa ştiinţifică şi în viaţa publică. 

Asociaţia Română de Sociologie (arsociologie.ro) continuă şi dezvoltă tradiţiile valoroase ale sociologiei româneşti. Sociologie românească (revistasociologieromaneasca.ro), fondată în 1936 de Dimitrie Gusti, este revista ştiinţifică a ARS.Facebook

Simona Mihaiu, Criminalitatea violentă. Semnificații și implicații sociale, Editura Pro Universitaria, 231 pagini, București, 2021

Ne face o deosebită plăcere să anunțăm publicarea volumului colegei noastre Simona Mihaiu. Lucrarea prezintă noțiuni de bază și teorii etiologice din sfera criminalității violente, alături de analize statistice și rezultate ale cercetărilor calitative realizate de autoare.  Mottoul cărții: „Orice crimă este prea mult” (Jürgen Habermas).  Simona Mihaiu, Criminalitatea violentă. Semnificații și ...

O carte despre o „moștenire”: „In honorem Sanda Golopenția”. Lecturi posibile(VIII)

 Există două tipuri ideale de realizare a volumelor „In honorem”, unul care are în vedere în mod exclusiv personalitatea celui în cauză și altul care cuprinde studii ce au drept subiect cercetările/opera celui onorat. În realitate lucrurile nu sunt atât de clar separate. În primul caz poți găsi și analize, dar în ...

Criza sociologiei românești I. Comunicarea sociologică

Cred că sociologia românească se confruntă cu o criză structurală. Este important să o luăm în serios și să experimentăm soluțiile posibile.  Acest prim articol este dedicat crizei difuzării ideilor în sociologi, a comunicării în cadrul comunității sociologice românești.  Revoluția din 1989 a pus mari speranțe în sociologie. Puținii sociologi rămași au ...

Ar fi împlinit 68 de ani

Fostul meu student din anii 1960 și prietenul dintotdeauna Cornel Constantinescu, plecat dintre noiîn plină forță creatoare, răpus de blestematul de COVID-19, s-a afirmat plenar în multiple domenii de activitate. Ca profesor, a slujit exemplar catedra universitară: prelegerile sociologice purtau amprenta sa – rigurozitate, echilibru dinamic fundamental/inovativ, teoretic/aplicativ și spontaneitate ...

Vagabondaj disciplinar

Elefantul și cei șase orbi  În cercetare, legenda indiană despre «Cei șase orbi și elefantul» este prima care îmi vine în întâmpinare. Ca un avertisment. Ca un pericol care se anunță.     Era odată ca niciodată… Șase prieteni orbi, instruiți și curioși. Auziseră multe despre cel mai mare și majestuos animal terestru: Elefantul. ...

Poliția, singură în fața infractorului

Deschid televizorul. Televizorul a devenit un mijloc foarte important de contact cu lumea. Aici văd cum este lumea în care trăiesc și ce se face pentru ca lumea noastră să fie mai bună. Iar o crimă, iar o casă spartă, iar furturi, șantaj. Violență. Bătăi între găști. Mai grav. Oameni bine ...

Timpul nu mai are răbdare

După cum este cunoscut, România a fost afectată dramatic în ultimele trei decenii de un declin demografic fără precedent. Datele din studiul studiul de caz prezentat în continuare reflectă consecințele tragice ale acestui flagel. PRI – populația rezidentă la începutul anului; PRS – populația rezidentă la sfârșitul anului.Sursa: Eurostat (demo_gind-Eurostat-Data Explorer). În ...

Pandemia COVID-19 şi vaccinarea: reprezentări sociale

Semnalăm apariţia unui nou raport social elaborat de un grup de sociologi de la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) al Academiei Române. Raportul prezintă rezultatele unui sondaj de opinie la nivel naţional privind felul în care populaţia României vede pandemia COVID-19 (percepţii, evaluări, atitudini), consecinţele acesteia asupra vieţii ...