Romania Sociala logo
Menu

In memoriam Eugen Blaga

autor:   24 January 2022  

Eugen Blaga, marele monografist al operei de geniu a lui Gheorghe Zamfir, a fost chemat la vama cea de trei nopți ca să treacă pe drumul spre veșnica lumină.

A iubit sociologia cu iubire sacră, a scris direct cu sufletul pagini evocatoare pentru figurile care compun tabloul gloriei interbelice a unei Școli sociologice de valoare mondială. Sufletul lui ascultă acum, liber de suferința trupului, ecouri din plânsurile lui Ieremia îngemănate cu vibrațiile Imnelor Sf. Efrem Sirul, modulate în plânset duios de „Rugăciunea în nai” a celui pe care a știut să-l asculte ca nimeni altul, a marelui său prieten, Gheorghe Zamfir. Îndrăznesc să mărturisesc întrezărirea trecerii tale, iubite prieten și minunat coleg, prin divinul coridor de minuni sonore.

Îi vei auzi direct pe cel ce-a dăruit omenirii naiul, pe marele Pan, vei asculta și litania divină pentru cel ce se odihnește la umbra Carpaților. Toate cele pe care acum le asculți compun sublima uvertură la Imnele Raiului de la porțile cerului. Ai știut să evoci Bucureștiul cu misterele lui aidoma unui maestru al peisajului care-și caută odihnă doar în ochii iubitori de frumuseți tainice. Ai scris medalioane acelor minunate făpturi discrete de lângă marii sociologi interbelici. Unele au devenit faimoase ele însele, altele și-au dăruit sufletul ca să triumfe destinul de sublimă frumusețe, adesea tragică, al marilor figuri ale științei românești. Ai căutat neobosit locurile frumoase, ai știut să descoperi biografiile eroice ale celor mari ca și ale celor obișnuiți. Ai alcătuit monografii ale unor instituții ale culturii, precum școala, cu o minunată știință a grijii pentru starea neamului, cu un dor ales de armonie socială. Ai suferit pentru mult și pentru multe. Grijile au fost mari dar niciodată nu ți-au umbrit bucuriile. Fără tine e mai trist și mai greu, cu scrisul și amintirea ta redobândim o parte din curajul tău și poate ceva din arta ostenelilor tale.

Drum bun spre cer, prieten minunat, și coleg de străduințe! Bunul Dumnezeu să-ți facă loc de odihnă dimpreună cu cei pe care i-ai iubit cu puterea minții și cu tăria credinței!Facebook

De la taxi la Uber. O mărturie personală

Ceea ce numim cunoaștere sociologică implică adesea premize teoretice, care se vor validate. Sau teme de cercetare impuse pe hârtie. Și dacă am inversa demersul? Este fascinant să pleci într-o plimbare pe stradă și să descoperi o tematică sociologică la care nici nu te-ai gândit. În fața căreia nu ai ...

Trans-știința

Se pare că realitatea pe care nu numai că o percepem astăzi, dar chiar o creăm în măsură semnificativă, a devenit mai complexă decât orientările științifice dominante. Ceea ce numim astăzi cunoaștere științifică pare să nu ne mai ajute în înțelegerea complexității, atât a realității obiective, cât și a subiectivității. ...

Sociologii români și problematica romilor[1]

Discuția declanșată de Institutul de istorie m-a pus pe gânduri. Rezultatul este un eseu mai larg decât mă așteptam. Dezrobirea. Institutul de istorie al Academiei a prezentat 5 comunicări despre una dintre schimbările sociale importante ale istoriei României: abandonare ”robiei”. Un proces social-politic și cultural extrem de important care a avut ...

Interviu cu Emanuel Copilaș – “Integrarea României în sfera de influență sovietică (1944-1947) perspective internaționale și locale”

Felicitări pentru publicarea volumului! Vă rugăm să ne spuneți care au fost premizele publicării acestui volum? Inițiativa volumului s-a conturat pornind de la un capitol de carte, publicat în cadrul volumului colectiv intitulat Panorama comunismului în România. Volumul, coordonat de către scriitoarea Liliana Corobca, a apărut la editura Polirom în ...

Elevarea spirituală

În general, se crede că omul are trei nevoi elementare, fără de care nu are nici o șansă de supraviețuire: hrană, adăpost și îmbrăcăminte. Desfășurarea vieții umane, ne dezvăluie că niciuna dintre ele nu se satisface, adecvat naturii sale, prin oferta directă a mediului său natural de viață. În condiția ...

Manifestare științifică organizată de Agenția Națională pentru Romi „Dezrobirea romilor şi semnificaţia sa pentru minoritatea romă şi societatea românească”

În data de 20.02.2024, a fost organizat evenimentul „Dezrobirea romilor şi semnificaţia sa pentru minoritatea romă şi societatea românească”, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române. Manifestarea științifică a fost organizată de Agenția Națională pentru Romi, sub egida Academiei Române și a fost ocazionată de Ziua Dezrobicrii Romilor din ...

Interviu cu Emanuel Copilaș – “Educaţie pentru societate : in memoriam Robert Reisz”

Silviu Rogobete și Emanuel Copilaș (coordonatori) (2023) Educaţie pentru societate : in memoriam Robert Reisz, Editura Universității de Vest, Timișoara Felicitări pentru publicarea volumului! Pentru început vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre personalitatea științifică a Profesorului Robert Reisz! Robert Reisz a fost, în primul rând, o persoană curioasă, înțelegătoare ...

NOUA LEGE A PENSIEI: un moment al SPERNȚELOR sau al ADEVĂRULUI?

Ieri, la Realitatea a fost o nouă discuție pe tema pensiilor. De 3 ani, aproape zilnic, sunt discuții pe metodologia calcului pensiilor. Concluzia discuțiilor din ultimii ani de dezbatere a fost că pensiile sunt foarte scăzute și, desigur, e necesar o creștere a lor. În plus, sistemul este plin de ...