Romania Sociala logo
Menu
Autor Ilie Bădescu
Romania Sociala a aparut ca o revista on line, cuprinzand studii standard, dar si comentarii, dezbateri, opinii. Din 2016 ea a devenit o platforma de discutii, dezbateri, opinii, informatii relevante despre evenimente si rezultate sintetice ale proiectelor de cercetare.

Conflictul legii cu ea însăși. Scandalul metodologiilor de evaluare

  27 March, 2024

Cercetarea este una dintre activitățile strategice în viața statelor. La rândul ei, competența este factorul cheie atât al dezvoltării unei societăți cât și al calității ordinii sociale. Dimitrie Gusti avertiza guvernarea că organizarea competențelor în stat este o variabilă cheie în orice reformă autentică. Fără de așa ceva reforma eșuează și viața statului și înlăuntrul statelor se falsifică. Problema clasamentelor cercetării și a evaluării performanțelor în actul de promovare a persoanelor este, așadar, una de interes strategic. Chestiunea aceasta a devenit de ani buni una de maximă alarmă. Riscul falsificării unuia dintre procesele cheie în dinmaica statelor și anume organizarea ...

Cuvânt la lansarea cărții “România în criză”

  9 November, 2023

Mulţumim domnule academician, magistrală expunere, copleşitoare lucrare, tulburătoare aş spune şi sunt absolut convins că dezbaterile care vor urma vor da expresie acestei emoţionalităţi puternice provocate de o carte într-adevăr eveniment. O să avem ocazia să aprofundăm această dezbatere. Îl invităm pe domnul prim ministru Petre Roman care este puţin în grabă şi domnia sa a dorit neapărat să contribuie la această dezbatere. Domnule Prim-ministru, poftiți! Domnul prim ministru a menţionat aici cel puţin 3 noţiuni memorabile: decalaje, slugărnicie şi lichidare, care dintr-o dată ne conduc spre întrebarea, cine sunt lichidatorii? Dacă s-a procedat la lichidare însemnează că a existat o ...

La mulți ani, Domnule Academician Cătălin Zamfir!

  9 February, 2022

La mulți ani, Domnule Academician Cătălin Zamfir! Pentru cel ce-a trecut de mediana vieții, fiecare an se adaugă la scara tinereții. Viața nu este trecere liniară, ci tainică alternare de lumină și nimb. Cu ochi de bucurie îl întâmpinăm și noi, la ceas aniversar, pe omul excepțional și prieten de drum, Academicianul Cătălin Zamfir. Una dintre amintirile mele despre Domnia Sa se leagă de un moment esenţial din devenirea sociologiei româneşti postbelice şi, într-o măsură, a propriei mele deveniri ca sociolog. Era, cred, toamna anului 1975 şi ţineam seminariile cursului de sociologie generală pe care-l preda în semestrul acela profesorul ...

In memoriam Eugen Blaga

  24 January, 2022

Eugen Blaga, marele monografist al operei de geniu a lui Gheorghe Zamfir, a fost chemat la vama cea de trei nopți ca să treacă pe drumul spre veșnica lumină. A iubit sociologia cu iubire sacră, a scris direct cu sufletul pagini evocatoare pentru figurile care compun tabloul gloriei interbelice a unei Școli sociologice de valoare mondială. Sufletul lui ascultă acum, liber de suferința trupului, ecouri din plânsurile lui Ieremia îngemănate cu vibrațiile Imnelor Sf. Efrem Sirul, modulate în plânset duios de „Rugăciunea în nai” a celui pe care a știut să-l asculte ca nimeni altul, a marelui său prieten, Gheorghe ...

In memoriam, Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, mc. al Academiei Române (13 iunie 1942 – 8 octombrie 2021)

  11 October, 2021

Un mare gol în conștiința de veghe... Am tresărit si m-am cutremurat. Nu cred si nu cred. Omul acesta neobosit, cu o tinerete exceptionala a gandirii si a sensibilitatii, un om asa de intelept, conștiință lucidă în permanentă stare de veghe asupra mersului economic al destinului românesc, omul acesta minunat nu mai este aici pe pamant. Îl vom cerceta, de acum înainte în patria cereasca a României perene, alături de alți mari economiști români ai unei generații binecuvântate, de Academicianul Tudorel Postolache, conștiință vizionară și sensibilitate româneasca de o rară înălțime a gândului, de Academicianul Gheorghe Dolgu, inteligența scrutătoare a ...

In memoriam Ion Glodeanu (1941-2020)

  13 October, 2020

Aduceri aminte... Fiecare generație marchează veacul printr-un duh al ei și prin oamenii lor de vrednică pomenire. Ion Glodeanu este între aceștia. Absolvent al Facultății de Sociologie, unde i-a avut profesori pe H H Stahl, co-fondator cu Dimitrie Gusti a Școlii Sociologice de la București, pe Gheorghe Focşa, fost student al profesorului D. Gusti şi membru al echipelor de monografişti, pe Miron Constantinescu, fost elev al lui D. Gusti și el, pe remarcabilii profesori, Ion Drăgan, Constantin Nicuță, dar și pe Academicienii Gheorghe Vlăduțescu și Alexandru Boboc, reputați profesori de istoria filosofiei antice și moderne, și sigur seria ilustră poate ...

Recomandari
ULTIMELE ARTICOLE
Archives