Romania Sociala logo
Menu

Lansarea cărții „Ideile fundamentale ale dreptului presei” de Dimitrie Gusti (București, Editura Uniunii Ziariștilor din România, 216 p.)

autor:   1 April 2022  

Joi, 31 martie 2022, a avut loc la Fundația Culturală Ion C. Brătianu din București festivitatea de prezentare a lucrării lui Dimitrie Gusti pubicată în anul 1908 (Die Grundbegriffe des Pressrechts, Berlin). În limba română, această lucrare a fost pentru prima dată publicată în Opere (Dimirie Gusti, vol. II, 1969), texte stabilite, comentarii, note Ovidiu Bădina și Octavian Neamțu. Noua ediție, apărută sub egida Institutului de Sociologie al Academiei Române și Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZN), a fost îngrijită de Ioan C. Popa, Mihai Milca și Niculai Trandafir.

Ion I. Brătianu, preledintele fundației, și Miron Manega, vicepreședintele UZN, au rostit cuvintele de întâmpinare, iar despre personalitatea emblematică a sociologiei românești, Dimitrie Gusti, și despre semnificația sociologică și juridical a lucrării au vorbit Mihai Milca și Ioan C. Popa.

Mihai milca (dreapta) și Ioan C. Popa (stânga)

Persoanal, consider că lucrarea lansată întregește în chip fericit portretul intelectual al fondatorului Școlii Sociologice de la București, dezvăluind un aspect mai puțin cunoscut al activității lui Dimitrie Gusti, și anume contribuția sa la înțelegerea naturii opiniilor și publicului. În capitolul al doilea, intitulat „Noțiunile de public și opinie publică” (pp.59-76), Dimitrie Gusti formulează o definiție a opiniei publice ce premerge înțelesului din prezent al acestui fenomen psihosocial: „Opinia publică este, în opoziție cu părerea unor indivizi izolați, o funcție a publicului. Ca atare, ea nu este numai o sumă aritmetică a părerilor individuale și nici o părere medie, o opinie populară sau o însumare a părerilor partidelor, cum afirmă unii, e tot așa de puțin părerea claselor mijlocii sau mintea sănătoasă a oamenilor, cum afirmă alții” (p. 66).Făcând trimiteri la autorii germani, englezi și francezi semnificativi la începutul secolului al XX-lea, Dimitrie Gusti afirmă: opinia publică este mai mult decât suma aritmetică a opiniilor individuale, mai mult decât opinia unei clase sociale sau a partidelor politice. „Opinia publică este mai curând rezultatul unui proces social”, conchide Dimitrie Gusti (p. 67).

Jurnaliștii profsioniși, sociologii preocupați de studiul mass-media, juriștii găsesc în „Ideile fundamentale ale dreptului presei” analizecare nu și-au pierdut actualitatea. De asemenea,cei care se interesează azi de dinamica opiniei publice în România (politicieni, intelectualitatea angajată, cetățenii responsabili) ar trebui să se aplece cu stăruință asupra acestei cărții pentru a înțelege în profunzime de ce opinia publică este un tribunal și nu o simplă însumare a răspunsurilor la un chestionar.Facebook

Provincialismul. Cheie de lectură posibilă a tranziției

1. Punctul de plecare Lectura recentă a trei intervenții publicate în 2023 și 2024 mi-a apărut emblematică.  Este vorba de o serie de texte de analiză politică apărute sub titlul generic România ca proiect geopolitic și interesul național în contextul dezordinii mondiale, sub semnătura analistului politic Adrian Severin. Și de   cartea ...

Interviu cu Alexandru Petre – “Respectarea drepturilor omului în sistemul penitenciar românesc. Bune practici în sistemele penitenciare la nivel internațional”

Buna ziua și felicitări pentru publicarea lucrării. Vă rugăm să ne spuneți care a fost motivația alegerii temei? Motivația alegerii temei a venit din sfera preocupărilor profesionale. Îmi desfășor activitatea ca polițist de penitenciare și sunt preocupat nu doar de perspectiva asigurării pazei persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate ci ...

Vrem dictatura unei birocrații sau o democrație a comunității cercetătorilor ?

Ministerul cercetării lucrează cu propriul său personal, dar, ca orice ministru,  are nevoie și de consultanți. Prin definiție consultanții nu iau decizii, ci consultă Ministrul în procesul lui de decizie. Consultații vin cu propria competență, nu reprezintă pe nimeni, ci doar pe ei înșiși; ei nu iau decizii, ci fac ...

Evoluția demografică, una dintre marile capcane în care România se pregătește să cadă

O mulțime de cifre și informații ne stau la îndemână, dar sub presiunea permanentă a momentului – mereu fiind confruntați cu câte o criză mai mică sau mai mare – nu prea ne alocăm timp pentru a le privi și înțelege cu adevărat. Constatăm și cam atât. Nu ne facem niciun ...

O carte din anii `80 despre migrația internă: discuție între Sorin Mitulescu și Dumitru Sandu

Introducere: O generație de sociologi: texte din anii `80 O carte din anii `80 despre migrația internă:discuție între Sorin Mitulescu și Dumitru Sandu Când a apărut cartea despre care discutăm? Acum patruzeci de ani, în 1984,la Editura Academiei. La vremea respectivă, cu numele de  Editura Academiei RSR. O copie a volumului  Fluxurile de ...

Conflictul legii cu ea însăși. Scandalul metodologiilor de evaluare

Cercetarea este una dintre activitățile strategice în viața statelor. La rândul ei, competența este factorul cheie atât al dezvoltării unei societăți cât și al calității ordinii sociale. Dimitrie Gusti avertiza guvernarea că organizarea competențelor în stat este o variabilă cheie în orice reformă autentică. Fără de așa ceva reforma eșuează ...

O generație de sociologi: texte din anii `80

Dezbaterea pe care o aducem în fața publicului sub forma unui serial al absolvenților de sociologie prin publicațiile lor -  vizează o generație  care astăzi deja a ajuns  la vârsta a treia. Componenții ei au fost studenți în urmă cu peste 50 de ani în promoțiile învățământului superior  sociologic reluat ...

Este inteligența artificială o amenințare?

Nu demult era la modă un slogan: „munca l-a creat pe om”. În parte, era adevărat: munca l-a creat pe om ca unealtă. Și, timp de milenii s-a dovedit a fi cea mai productivă în folosul celor mai „isteți”, mai creativi. La un preț cât se putea mai mic. De ...