Romania Sociala logo
Menu
Autor Ștefan Buzărnescu
Ștefan Buzărnescu

Prof.univ. dr. Ștefan Buzărnescu. CV - http://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2016/11/cv-european-buzarnescu.pdf

Originalitatea modelului chinezesc de dezvoltare

  30 June, 2017

În contextul prăbușirii  sistemului socialist de tip bolșevic , profețiile duratei supraviețuirii regimurilor comuniste din afara Europei de Est au amplificat interogațiile noilor autorități postcomuniste din fostele țări ”frățești” referitoare la ”calea” pe care va trebui să pășească toate comunitățile ”eliberate”… În retorica ideologică românească inginerii, majoritari în  noua echipă managerială postdecembristă, invocau modelul suedez fără să-l prezinte explicit, iar în statele stelite perestroikăi ”benevole” se pronunțau pentru asumarea modelului occidental de dezvoltare… Dincolo de controverse, modelul occidental a fost apreciat ca mai atractiv pentru noile majorități postcomuniste, și s-a trecut la competiția pentru acceptarea cererilor de aderare la ”structurile ...

Bravos, Domnule Grindeanu

  30 June, 2017

Acum, când fesenismul politicianist V-a transformat, cinic, într-un fost… la o vârstă când alții… nici măcar nu au trecut de exercițiul suzetei ideologice, ca simplu  anonim din gradena noului capitalism românesc și fost profesor în aceeași instituție în care V-ați început si Dvs. cariera universitară, mi-am adus aminte de Marele poet  persan Omar   Khaiam care a nemurit, toate vulnerabilitățile omenești în catrene  antologice, precum : Să nu ai mulți prieteni, din tine nu-ți ieși Căci prea des falsitatea credința ți-o învinge; Când și se -ntinde-o mână, `naite de-a i-o-ntinde Gândește-te că, poate, te va lovi-ntr-o zi ! Personal, nu am crezut în încărcătura etică a ...

Oprioritate de grad zero: despărțitea de confuzii

  1 June, 2017

Întrucât pluralul majestății circulă inflaționar deopotrivă în spațiul tipografic, cât și în cel  audio și video, prin bunele oficii ale acestei reviste virtuale intenționez să vă adresez unele puncte de vedere strict   personale… Deci : nu NOI. Eu, fac uz de virtuțile dialogului, fie el și virtual, dar și cvasiepistolar. N-aș  fi considerat oportun să mă prevalez de dreptul la opinie, dacă n-aș simți ecourile unei păgubitoare neânțelegeri a principiului depolitizării învățământului  promovat cu mult zgomot  de autoritățile noastre după Decembrie 1989. În speranța unei modeste contribuții la  elucidarea confuziilor care i se asociază, vă provoc la acest, ipotetic, dialog. Ca boboc… ...

Câteva stereotipuri frecvente în receptarea științei

  18 May, 2017

Apreciată ca singură modalitate de emancipare de sub tirania simțului comun, cunoașterea științifică a dominat autoritar exercițiul de trecere din aria empiricului în sfera epistemicului  începând cu filosofia greacă , până în cel mai imediat prezent. Perioada Iluminismului european, chiar a promovat la rang de principiu infailibil idea că  progresul uman este inevitabil prin asumarea paradigmei cunoașterii științifice, iar tot ceea ce a urmat  contura imaginea unei emancipări generalizate ca  urmare  a ”punerii rezultatelor descoperirilor științifice în slujba umanității”. Până când războaiele au demonstrat că  euforia alianței dintre știință și condiția umană nu poate valora nimic mai mult decât un ...

Dacă tăceai, filozof rămâneai ! (câteva cuvinte despre un europrăpădit)

  28 March, 2017

Aceasta era formula  ”magică”  prin care bunicul nostru  stopa apetitul contrazicerilor juvenile dintre noi, copiii, care ne exersam   perspicacitatea  în memorarea capitalelor  țărilor cu rezonanțe, de multe ori, exotice.  Ce însemna, precis, ”zicerea” cu pricina, nu am reușit   să pricep atunci…, dar nici acum, chiar dacă vreo câțiva ani, în facultate am studiat (și ) filosofia .  Recunosc chestia  asta chiar în Postul  Mare, timp în care un  apreciat filosof , rătăcit într-un grup de terorism ideologic organizat a ținut , morțiș, să ia cuvântul în Parlamentul European unde a excelat în proferarea unor invective astronomic depărtate de mitologica înțelepciune ...

Repetabila …zaveră

  2 March, 2017

Afirmat ca depozitar al tuturor frustrărilor specifice politicienilor  și O.N.G.-iștilor care au reușit de  peste un sfert de veac să mențină cele mai mici salarii în  România ”postrevoluționară ” , Prezidentul nostru a părăsit opereta ideologică a ”demonstrațiilor pașnice” din spațiul  național, pentru a exprima augusta indignare a  Domniei-Sale la nivel internațional tocmai la Malta, unde s-a  întreținut cu cei care au avut disponibilitatea să-l asculte. (Papa, cu ”cele trei coroane/Puse una peste alta”, cum zicea Marele Eminescu, nu a fost de găsit pe acolo... ; altfel, l-ar fi denunțat facebook-ul!). Piețarii , ca veritabili rebeli fără cauză[1], lucrează cu sârg ...

Bolo…vanizarea învățământului românesc

  7 May, 2016

Ca profesor de carieră, adică în calitate de beneficiar al celui mai modest salariu pe economie  (și înainte și după 1989) din România, am beneficiat de multe ”reforme”, unele mai ”structurale” decât altele, care s-au abătut peste spațiul social românesc cu diverse obiective : În perioada guvernării comuniste, deși era considerată activitate ”neproductivă”, întreaga muncă a corpului profesoral era centrată pe formarea ”brațelor de muncă„ pentru uzinele, fabricile și șantierele patriei sub sigla ”secera și ciocanul” , tradusă pe înțelesul ”omului muncii” cu mobilizatorul îndemn: „cu sapa și cu lopata, vom da șantierul gata!”. În aria acestei devize, s-a reușit ...

1989 – Reformă sau Revoluție? Câteva precizări conceptuale

  7 October, 2016

Dacă istoricii și analiștii politici , sau  unii scriitori[1] își mai dispută,  de un sfert de veac, hermeneutica evenimentelor din  Decembrie 1989, iar amatorii de adevăr istoric  devin tot mai vocali, din  perspectivă  sociologică  lucrurile  sunt mai puțin fuzzy și pot ieși din aria  suspiciunilor deoarece  sociologia își articulează  concluziile pe baza faptelor empirice,  concret verificabile, sub zodia ”neutralității        axiologice” (Theodor Adorno ). Răspunzând  invitației domnului prof. univ.dr. Ivan (Universitatea de Vest din Timișoara), coordonatorul revoluționarilor de a prezenta o perspectivă sociologică asupra evenimentului invocat, voi încerca, în economia de timp care mi-a fost rezervată, să răspund la o singură întrebare ...

Globalizarea ca ultimă utopie

  27 June, 2016

Invocată  mitologic  și  așteptată  cu soluții miraculoase pe toate meridianele, globalizarea  ( francofonii  folosesc termenul de mondializare)  a debutat cu ipoteze manageriale de factură impresionistă și cu paradigme contradictorii generalizând  o  criză  axiologică  în  toate  mentalurile colective care au încercat să o asimileze , dincolo de conotațiile  propagandistice aferente. În consecință, multiplele  crize de identitate în care s-au obiectivat aceste crize axiologice,  generează ” zi de zi, ceas de ceas și în proporții de masă ” nu numai dubitații carteziene , ci și   scepticism cu forme din ce în ce mai severe de manifestare, chiar la nivelul spațiului social global. Frecventa ...

Cum a trăit tranziția un sociolog: Prețul naivității

  12 April, 2016

În calitate de ”simplu cetățean”, care s-a născut și a trăit până la finalul carierei de profesor între valorile, apreciate ca valabile, de la „Marea Revoluție socialistă din  Octombrie 1917” și până la ”Marea Păcăleală capitalistă  din Decembrie 1989”, care a tras  mari speranțe că în noul capitalism românesc și generația mea va găsi  motive consistente pentru a  regreta  participarea noastră la programele ”construirii socialiste multilateral dezvoltate”, după un sfert de veac de ”tranziție” mă simt obligat să formulez câteva concluzii în registru comparativ, cu riscul de a fi etichetat ca eretic. In primul rând doresc să mă disociez categoric de ...

« Previous Page